آموزش توابع Even & Odd در اکسل

آموزش توابع Even & Odd در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

آموزش توابع Even & Odd در اکسل:

در این پست آموزشی ابتدا در مورد دو تابع Even&Odd و سپس به آموزش دو تابع isEven&isOdd میپردازیم ، بطور خلاصه با استفاده از توابع Even&Odd میتوانیم عمل گرد کردن و با استفاده از توابع isEven&isOdd میتوانیم در مورد زوج یا فرد بودن اعداد صحبت کنیم.

قابل استفاده در ورژن های Microsoft Excel :
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 for Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

آموزش توابع Even & Odd در اکسل

  • تابع Even

1ـ یک عدد مثبت را به بزرگترین و نزدیکترین عدد صحیح زوج برمیگرداند.(به مثال زیر دقت کنید)

آموزش تابع Even در اکسل

2ـ یک عدد منفی را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح زوج برمیگرداند.(به مثال زیر دقت کنید)

  • تابع Odd

1ـ یک عدد مثبت را به بزرگترین و نزدیکترین عدد صحیح فرد برمیگرداند.(به مثال زیر دقت کنید)

2ـ یک عدد منفی را به کوچکترین و نزدیکترین عدد صحیح فرد برمیگرداند.(به مثال زیر دقت کنید)

تا به اینجا در مورد توابع Even&Odd صحبت و همراه با مثالهایی کاربرد این دو تابع را بررسی نمودیم ، حال در مورد دو تابع isEven&isOdd میپردازیم :

آموزش توابع isEven & isOdd در اکسل

  • تابع isEven

تابع isEven در صورتی که عدد مشخص شده زوج باشد مقدار True و در غیراینصورت مقدار False را برمیگرداند.
(به مثال زیر دقت کنید)

آموزش تابع isEven در اکسل

  • تابع isOdd

تابع isOdd در صورتی که عدد مشخص شده فرد باشد مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را برمیگرداند.
(به مثال زیر دقت کنید)

تابع isOdd در اکسل

پیشنهاد : سایت آموزشی اکسل لرن مطالب آموزشی بسیاری در زمینه توابع اکسل بصورت کاملا تصویری ارائه داده است که شما عزیزان میتوانید بصورت غیررایگان کاملا رایگان از آرشیو آموزشی اکسل مقدماتی دانلود نمایید و همچنین اگر به دنبال آموزش های بیشتر در زمینه نرم افزار اکسل هستید پیشنهاد میکنیم از آرشیو مایکروسافت اکسل دیدن فرمایید.