آموزش Data Validation در اکسل

آموزش Data Validation در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

آموزش Data Validation در اکسل

ابزار Data Validation در اکسل به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزارهای اکسل محسوب میگردد که در این پست قصد داریم اشاره کوچکی به کاربردهای این ابزار کاربردی(Data Validation) داشته باشیم. معنای Data Validation عبارت است از اعتبار سنجی داده ها و یا به عبارتی قرار دادن فیلتر بر روی داده های ورودی اکسل است و همانطور که میدانید این ابزار در تب Data و گروه ابزارهای Data Tools دسته بندی گردیده است.

آموزش Data Validation در اکسل

محدودیت یا فیلترهایی که میتوانید با استفاده از ابزار Data Validation بر روی داده های اعمال کنید عبارت است از :

 • محدودیت و یا فیلتر بر روی اعداد ورودی
  • مقداری بین دو عدد مشخص باشد (Between)
  • مقداری بین دو عدد مشخص نباشد (Not Between)
  • مقدار برابر است با عدد (Equal to)
  • مقدار برابر نیست با عدد (Not Equal to)
  • مقدار بزرگتر باشد از عدد (Greater Than)
  • مقدار کوچکتر باشد از عدد (Less Than)
  • عدد بزرگتر مساوی باشد از عدد (Greater than or Equal to)
  • عدد کوچکتر مساوی باشد از عدد (Less than or Equal to)
 • محدودیت و یا فیلتر بر روی اعشار ورودی
 • محدودیت و یا فیلتر بر روی تاریخ ورودی
 • محدودیت و یا فیلتر بر روی زمان ورودی
 • محدودیت و یا فیلتر بر روی تعداد کارکترهای(طول کارکترها) ورودی

شما در ابزار Data Validation با سه تب رو برو هستید که عبارت است از :

 • تب Setting

  • برای ایجاد محدودیت در ورودی داده ها مورد استفاده قرار میگیرد.
 • تب input Message

  • برای ایجاد راهنما روی سلول دارای محدودیت مورد استفاده قرار میگیرد.
 • تب Error Alert

  • برای ایجاد عمل بازدارنده(Stop) ، اخطار(Warning) و یا جهت اطلاع (information) مورد استفاده قرار میگیرد.

پیشنهاد : اگر به دنبال آموزشهای بیشتر در زمینه اکسل هستید ، میتوانید مجموعه آموزشی اکسل مقدماتی را دنبال کنید و همچنین میتوانید از آموزش اکسل کاربردی ( استخدامی ) سایت آموزشی اکسل لرن استفاده نمایید.