توابع Average,AverageA,AverageIFو AverageIFS در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

توابع Average , AverageA , AverageIF  و AverageIFS در اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان ، در این پست آموزشی قصد داریم با چند مثال ساده کاربرد توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS را خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن عرض کنیم. بدون فوت وقت بریم سراغ آموزش توابع نامبرده.

معرفی و کاربرد تابع Average در نرم افزار اکسل

با استفاده از تابع Average میتوان میانگین یک محدوده عددی را محاسبه کرد. به مثال زیر دقت کنید :

توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل
توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل

همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید ، در محدوده C2:C10 تعداد سلول های دارای محتوای عددی برابر است با 8 سلول که تابع Average حاصل جمع این اعداد را تقسیم برعدد 8 نموده و خروجی 181.25$ را برمیگرداند.

معرفی و کاربرد تابع AverageA در نرم افزار اکسل

تابع AverageA کاربردی مشابه با تابع Average دارد با این تفاوت که حاصل جمع اعداد محدوده را تقسیم بر تعداد سلول های محدوده میکند. به مثال زیر دقت کنید :

توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل
توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل

همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید ، تعداد سلول های محدوده C2:C10 برابر است با 9 سلول که تابع AverageA حاصل جمع اعداد محدوده مذکور را بر عدد 9 تقسیم میکند و خروجی 161.11$ را برمیگرداند.

معرفی و کاربرد تابع AverageIF در نرم افزار اکسل

تابع AverageIF میانگین عددی یک محدوده را با درنظر گرفتن یک شرط محاسبه میکند. به مثال زیر دقت کنید:

توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل
توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل

همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید، میانگین محدوده فروش C2:C10 با شرط اینکه فروشنده (محدوده B2:B10) برابر باشد با جناب آقای Masoudhosseini برابر است با 175$ .

معرفی و کاربرد تابع AverageIFS در نرم افزار اکسل

تابع AverageIFS مشابه با تابع AverageIF عمل میکند با این تفاوت که از چندین شرط بصورت همزمان پشتیبانی میکند. به مثال زیر دقت :

توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل
توابع Average , AverageA , AverageIF و AverageIFS در اکسل

همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید، میانگین محدوده فروش C2:C10 با شرط اول اینکه فروشنده برابر با جناب آقای Masoudhosseini و یا بعارتی سلول B2 باشد و هچنین میزان فروش آن بزرگتر از عدد 100 (سلول F3) باشد خروجی تابع AverageIFS برابر است با 175$.

آموزش توابع Average , AverageA در اکسل
آموزش توابع AverageIFS, AverageIF در اکسل

امیدواریم پست آموزشی توابع Average , AverageA , AverageIF  و AverageIFS در اکسل مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد میتوانید آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

سایر مطالب کاربردی و مرتبط با نرم افزار اکسل