حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان در این پست آموزشی قصد داریم پیرامون حلقه Do Until در ماکرونویسی اطلاعات مفیدی را خدمت شما سروران و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن ارائه کنیم.

معرفی و کاربرد حلقه Do Until در ماکرونویسی

در ابتدا ساختار(Syntax) این حلقه را با یکدیگر بررسی خواهیم نمود:

در ساختار فوق، حلقه Do Until تا زمانی به تکرار خود ادامه می دهد که شرط Condition برقرار شود.

به منظور درک بهتر از کاربرد این حلقه به مثالی که در ادامه آورده شده است دقت نمایید:

در ماکروی فوق ما شرط تکرار حلقه را برابری محتوای n با عدد 10 قرار دادیم به عبارتی تا زمانی که مقدار n برابر با مقدار عددی 10 گردد محتوای حلقه تکرار خواهند شد. لذا خروجی ما بصورت زیر خواهد بود:

آموزش حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل
آموزش حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

به ماکروی زیر دقت کنید:

اجرای حلقه Do Until تا زمانی که متغیر شمارنده iCounter بزرگتر از عدد 6 گردد لذا خروجی بصورت زیر خواهد بود:

آموزش حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل
آموزش حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

به مثالی دیگر در خصوص حلقه Do Until دقت نمایید:

آموزش Do Until در ماکرونویسی اکسل
آموزش Do Until در ماکرونویسی اکسل

با اجرای ماکروی زیر:

تا زمانی که سلول خالی مورد بررسی قرار گیرد، یکایک سلول های ستون A با سلول نظیر آن در ستون B ادغام خواهد شد.

خروجی بصورت زیر خواهد بود:

حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل
حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

به مثالی دیگر در خصوص حلقه Do Until دقت نمایید:

اموزش حلقه Do Until
آموزش حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

با توجه به تصویر فوق قصد داریم میانگین رتبه هریک از شرکت کنندگان را توسط حلقه Do Until محاسبه کنیم.

به ماکروی زیر دقت کنید:

با اجرای ماکروی فوق تا زمانی که در ستون های A و B سلول های خالی(IsEmpty) مورد بررسی قرار نگرفته اند، محتوای حلقه که محاسبه میانگین امتیازهای کسب شده توسط هریک از شرکت کنندگان است محاسبه خواهد شد.

خروجی پایانی پس از اجرای ماکرو بصورت زیر خواهد بود:

حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل
حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل

امیدواریم پست آموزشی حلقه Do Until در ماکرونویسی اکسل مورد رضایت شما سروران گرامی قرار گرفته باشد لذا در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.

پیشنهاد سایت آموزشی اکسل لرن