فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل(قسمت دوم)

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

وبسایت آموزشی اکسل

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با قسمت دوم آموزش فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان محترم سایت آموزشی اکسل لرن هستیم. در این قسمت از آموزش قصد داریم پایگاه داده فیش حقوقی را طراحی و پیاده سازی کنیم لذا خواهشمندیم تا پایان این پست آموزشی ما را همراهی کنید.

یک کاربرگ جدید ایجاد و محتوای زیر را در آن درج نمایید:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

از آنجایی که کدپرسنلی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، کدملی و شماره بیمه جزو مشخصات پرسنل محسوب می شود لذا با انتخاب محدوده A1:F1 همانند تصویر زیر:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

مقدار Horizontal آن را از قسمت Format Cells برروی Center Across Selection تنظیم می کنیم:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

خروجی نهایی این بخش بصورت زیر خواهد بود:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

در ادامه فیلدهای تعداد روز، ساعت اضافه کاری، کسر کار و حقوق روزانه زیرمجموعه عنوان کارکرد محسوب می شوند، لذا با انتخاب محدوده G1:J1 همانند تصویر زیر:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

مقدار Horizontal آن را از قسمت Format Cells برروی Center Across Selection تنظیم می کنیم:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

در ادامه فیلدهای حقوق ماهانه، مبلغ اضافه کاری،مبلغ حق مسکن،حق اولاد، خواروبار، حق ماموریت و سایر مزایا را زیر مجموعه حقوق و مزایا طبقه بندی می کنیم:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

حقوق ناخالص پرداختی و مزایای مشمول بیمه را همانند تصویر زیر با سلول زیرین خود Merge خواهیم نمود:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

درآمد مشمول مالیات و بیمه را همانند تصویر زیر، زیرمجموعه درآمد مشمول طبقه بندی خواهیم نمود:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

در ادامه مالیات، مساعده، وام، بیمه سهم کارفرما، بیمه سهم کارگر، کسرکار و جمع کل کسورات را زیر مجموعه کسورات دسته بندی خواهیم نمود:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

در پایان نیز خالص پرداختی را با سلول زیرین خود همانند تصویر زیر Merge خواهیم نمود:

فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)
فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل (قسمت دوم)

برای بهتر دیدن شده کار می توانید محدوده جدول ایجاد شده را انتخاب و یک Border(حاشیه) برای آن درنظر بگیرید:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

همچنین سلول پایانی که مربوط به جمع خالص پرداختی است را می توانید بصورت مجزا تفکیک و نمایش دهید:

فیش حقوقی در اکسل
فیش حقوقی در اکسل

در پایان امیدواریم قسمت دوم پست آموزشی فرمول نویسی فیش حقوقی در اکسل مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد لذا تا تهیه شدن قسمت سوم این پست آموزشی می توانید نظرات خوب خود را در قسمت نظرات برای بنده ارسال نمایید.

پیشنهاد ما به شما