معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

وبسایت آموزشی اکسل

معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان ، با آموزش توابع جدید MAXIFS,MINIFS خدمت شما عزیزان و علاقه مندان به یادگیری نرم افزار اکسل هستیم .

بطور خلاصه توابع MAXIFS,MINIFS مشابه با توابع MAX , MIN هستند با این تفاوت که خروجی این دوتابع با درنظر گرفتن یک شرط خواهد بود.

آموزش تابع MAX در نرم افزار مایکروسافت اکسل

با استفاده از تابع MAX میتوانیم بزرگترین عدد را داخل یک محدوده مشخص کنیم ، ساختار این تابع به شکل زیر است :

به مثال زیر دقت کنید :

معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019
معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

آموزش تابع MIN در نرم افزار مایکروسافت اکسل

با استفاده از تابع MIN میتوانیم بزرگترین عدد را داخل یک محدوده مشخص کنیم ، ساختار این تابع به شکل زیر است :

به مثال زیر دقت کنید :

معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

همانطور ک مشاهده میکنید ، کوچکترین سن بین کارمندان سن 24 سال است .

آموزش تابع MAXIFS در نرم افزار مایکروسافت اکسل

با استفاده از تابع MAXIFS میتوانیم بزرگترین عدد را داخل یک محدوده با درنظر گرفتن یک شرط مشخص کنیم ، ساختار این تابع به صورت زیر است :

توضیحات تابع MAXIFS :

  • آرگومان Max_Range اشاره به محدوده مدنظر دارد .
  • آرگومان Criteria1_Range1 اشاره به محدوده شرط اول دارد .
  • آرگومان Criteria1 اشاره به شرط اول دارد .

به مثال زیر دقت کنید :

معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019
معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

همانطور که مشاهده میکنید ، بزرگترین سن بین کارمندان خانم سن 38 سال است .

آموزش تابع MINIFS در نرم افزار مایکروسافت اکسل

با استفاده از تابع MINIFS میتوانیم کوچکترین عدد را داخل یک محدوده با درنظر گرفتن یک شرط مشخص کنیم ، ساختار این تابع بصورت زیر است :

توضیحات تابع MINIFS :

  • آرگومان Min_Range اشاره به محدوده مدنظر دارد .
  • آرگومان criteria_range1 اشاره به محدوده شرط اول دارد .
  • آرگومان criteria1 اشاره به شرط اول دارد .

به مثال زیر دقت کنید :

معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019
معرفی و کاربرد توابع MAXIFS , MINIFS در اکسل 2019

همانطور که مشاهده میکنید ، کوچکترین سن بین کارمندان آقا سن 24 سال است .

برای درک بهتر توابع نامبرده پیشنهاد میکنیم مشاهده کلیپ آموزشی زیر را از دست ندهید :

پیشنهاد گروه آموزشی اکسل لرن : پیشنهاد ما به شما عزیزان مشاهده مجموعه آموزشی اکسل کاربردی و استخدامی(اکسل2016) است که میتوانید آن را از فروشگاه اینترنتی اکسل تهیه و دانلود نمایید ، همچنین مشاهده مجموعه آموزش اکسل مقدماتی نیز پیشنهاد میگردد .