آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

وبسایت آموزشی اکسل

آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

به نام خدا با مجموعه آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی خدمت شما عزیزان و علاقه مندان به یادگیری این زبان طراحی وب هستیم ، این مجموعه آموزشی طی 11 قسمت کاملا تصویری و با بالاترین کیفیت ممکن توسط سید مسعود حسینی تهیه و رکورد گردیده که بصورت کاملا رایگان از طریق سایت آموزشی اکسل لرن در اختیار هموطنان عزیز قرار خواهد گرفت .

شما در مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال (HTML) چه چیزی خواهید آموخت :

 • معرفی زبان HTML و کاربرد آن در طراحی صفحات وب ( قسمت معرفی )
 • طراحی و پیاده سازی چارچوب و قالب تگ نویسی HTML ( قسمت اول )
 • معرفی و کاربرد تگ های P , H , B , Strong در زبان HTML ( قسمت دوم )
 • معرفی و کاربرد تگ های u , Del , ins در زبان HTML ( قسمت سوم )
 • معرفی و کاربرد تگ های em , i , q و Mark در زبان HTML ( قسمت چهارم )
 • معرفی و کاربرد تگ های Sub , Sup , big و Small در زبان HTML ( قسمت پنجم )
 • معرفی و کاربرد تگ های br , hr و تگ پرکاربرد a در زبان HTML ( قسمت ششم )
 • معرفی و کاربرد تگ های ul , ol , dl در زبان HTML به همراه معرفی شناسه Type ( قسمت هفتم )
 • معرفی و کاربرد تگ img در زبان HTML ( قسمت هشتم )
 • معرفی و کاربرد تگ Table در زبان HTML ( قسمت نهم )
 • معرفی و کاربرد تگ های Pre , abbr و تگ پرکاربرد span در زبان HTML ( قسمت دهم)
 • معرفی و کاربرد تگ Form در زبان HTML ( قسمت یازدهم – پایانی )

قسمت معرفی مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال (HTML)

در قسمت معرفی ابتدا مخفف عبارت HTML مطرح و سپس پیرامون وظیفه اصلی این زبان طراحی وب صحبت خواهد شد و در پایان با معرفی چندین تگ و ساختار و بدنه اصلی این زبان ، قسمت معرفی دوره آموزشی را به پایان میرسانیم .

قسمت اول آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

در قسمت اول مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال شما با نحوه تگ نویسی قالب و چارچوب زبان HTML آشنا خواهید شد و همانطور که در قسمت معرفی این مجموعه اشاره شد ، برای اینکه بتوانید ساختار و بدنه اصلی یک وبسایت را تگ نویسی کنید می بایست در قالب و چارچوب HTML تگ نویسی کنید .

قسمت دوم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت دوم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های P , H , B  و تگ Strong که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ P : کوتاه شده عبارت Paragraph و به منظور ایجاد پاراگراف در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ H : کوتاه شده عبارت Heading و به منظور ایجاد سرتیتر در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ B : کوتاه شده عبارت Bold و به منظور ایجاد ضخامت در متون وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد.
 • تگ Strong : کاربردی مشابه با تگ B دارد با این تفاوت که کلمه فی ما بین این تگ یک کلمه تاکیدی و کلیدی است .

قسمت سوم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت سوم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های u , del  و تگ ins که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ u : کوتاه شده عبارت underline و به منظور خط کشیدن زیر متون یک وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ del :‌ کوتاه شده عبارت delete و به منظور حذف یک عبارت از وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ ins :‌ کوتاه شده عبارت inserted و به منظور نمایش قطعه متنی که اخیرا به یک وبسایت اضافه شده است ، مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت چهارم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت چهارم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های i , em , q و تگ Mark که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ i : کوتاه شده عبارت italic به منظور کج نمایش دادن متون در یک وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ em : کاربردی مشابه با تگ i دارد با این تفاوت که به منظور تاکید در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ q : به منظور ایجاد نقل قول در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ Mark : به منظور ایجاد هایلایت در متون یک وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت پنجم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت پنجم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های sub , sup , big و تگ small که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ sub : این تگ کوتاه شده عبارت subscript و به منظور ایجاد اندیس در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ sup : این تگ کوتاه شده عبارت superscript و به منظور ایجاد توان در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد.
 • تگ big : به منظور افزایش سایز یک عبارت در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد . ( کمی بزرگتر از متن عادی )
 • تگ small : به منظور کاهش سایز یک عبارت در وبسایت مورد استفاده قارار میگیرد . ( کمی کوچکتر از متن عادی )

قسمت ششم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت ششم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های br , hr و تگ پرکاربرد a که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ br : به منظور ایجاد Enter در صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ hr : این تگ کاربردی مشابه با تگ br دارد با این تفاوت که علاوه بر Enter با رسم یک خط افقی سطرها را از هم تفکیک میکند.
 • تگ a : از تگ a به منظور ایجاد پیوند در صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت هفتم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت ششم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های ul , ol و تگ dl که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ ul : به منظور ایجاد لیست های نامرتب در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد . (بسیار کاربردی)
 • تگ ol : به منظور ایجاد لیست های مرتب در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد . (بسیار کاربردی)
 • تگ dl : به منظور ایجاد لیست های توصیفی در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد . ( بسیار کاربردی)

قسمت هشتم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت هشتم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ img که یکی از پرکاربردترین تگ های این زبان محسوب و به منظور قرار دادن تصاویر در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت نهم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت نهم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ Table که بطور خلاصه وظیفه اصلی این تگ ایجاد جداول همراه با تگ های tr , th , td در صفحات وب است .

 • تگ tr : به منظور ایجاد ردیف در جداول مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ th : به منظور ایجاد سرتیتر در جداول مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ td : به منظور درج داده در جداول مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت دهم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت دهم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ های pre , abbr و تگ پرکاربرد span که بطور خلاصه کاربرد هریک از تگ های نامبرده به شرح زیر است :

 • تگ pre : به منظور حفظ فاصله میان کارکترهای یک پاراگراف مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ abbr : به منظور نمایش مخفف یک عبارت در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .
 • تگ span :‌ به منظور تقسیم بندی یک پاراگراف در وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد .

قسمت یازدهم آموزش زبان اچ تی ام ال (HTML) به زبان فارسی

قسمت یازدهم مجموعه آموزشی زبان اچ تی ام ال را اختصاص میدهیم به معرفی و کاربرد تگ Form که از پرکاربردترین تگ های مرتبط با این تگ ( Form ) میتوان به تگ های Label , input , Select, fieldset , legend  اشاره نمود که هرکدام به تنهایی از چندین تگ تکمیل خواهند شد .

پیشنهاد : اگر شما هم جزو افرادی هستید که علاقه شدیدی به یادگیری طراحی صفحات وب دارید میتوانید از آرشیو سایت دیدن فرمایید و در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد میتوانید آن را در قسمت نظرات همین پست مطرح نمایید ، همچنین در صورت وجود هرگونه سوال میتوانید آن را در تالار گفتمان سایت مطرح تا در اسرع وقت توسط تیم پشتیبانی سایت نسبت به پاسخگویی آن اقدام گردد .