آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

به توکل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحیم. در این پست آموزشی برای شما سروران گرامی آموزش محاسبه مالیات در حسابداری را آماده نمودم که یادگیری آن را یکبار برای همیشه به شما عزیزان و حسابداران محترم پیشنهاد می کنم.

در اولین قدم شما می بایست با توجه به جدول مالیاتی که سالانه اعلام می گردد، یک لیوان محاسباتی تحت عنوان لیوان مالیاتی برای خود ترسیم کنید. اطلاعات دریافتی از جدول مالیات حقوق سال 1399 به شرح زیر می باشد:

  • درآمدهای ماهانه تا 3 میلیون تومان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند.
  • درآمد ماهانه 3 تا 7.5 میلیون تومان: مشمول مالیات ۱۰ درصد.
  • درآمد ماهانه 7.5 تا 10.5 میلیون تومان: مشمول مالیات 15 درصد.
  • درآمد ماهانه 10.5 تا 15 میلیون تومان: مشمول مالیات 20 درصد.
  • درآمد ماهانه بیش از 15 میلیون تومان: مشمول مالیات 25 درصد.

حال ساختار لیوان مالیاتی ما با توجه به اطلاعات فوق (برحسب تومان) بصورت زیر خواهد بود:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

به منظور درک بهتر از ساختار لیوان مالیاتی به تصویر زیر با توضیحات بیشتر دقت کنید:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، هر یک از اجزای این لیوان براحتی قابل درک هستند.

حال این لیوان مالیاتی ما به چه صورت کار می کند؟

مثال اول از لیوان مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات حقوق

فرض کنید حقوق مشمول مالیات کارمندی 3.500.000 تومان در ماه است، به میزان 3.500.000 تومان داخل لیوان مالیاتی آب خواهیم ریخت. لیوان مالیاتی ما بصورت زیر خواهد بود:

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

کارمند ما به میزان 3.000.000 تومان، معاف از مالیات است لذا باقی مانده آن که 500.000 تومان است مشمول 10% مالیات به مبلغ 50.000 تومان خواهد بود.

مثال دوم از لیوان مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات حقوق

فرض کنید حقوق مشمول مالیات کارمندی 7.800.000 تومان در ماه است، به میزان 7.800.000 تومان داخل لیوان مالیاتی آب خواهیم ریخت. لیوان مالیاتی ما بصورت زیر خواهد بود:

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

کارمند ما به میزان 3.000.000 تومان معاف از مالیات، 4.500.000 تومان آن در پله دوم و مشمول 10% مالیات و مابقی آن به میزان 15% مشمول مالیات خواهد بود. لذا خواهیم داشت:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

حال شاید برای شما سوال باشد که مابقی حقوق چگونه تعیین می گردد؟ چیزی که کاملا مشخصه اینه که لیوان مالیاتی تا سقف 7.500.000 تومان تکمیل است لذا اگر این مبلغ را از حقوق مشمول مالیات کسر کنیم، مابقی به مبلغ 300.000 تومان قطعا در پله سوم خواهد گرفت که مشمول 15% مالیات خواهد شد.

مثال سوم از لیوان مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات حقوق

فرض کنید حقوق مشمول مالیات کارمندی 13.000.000 تومان در ماه است، به میزان 13.000.000 تومان داخل لیوان مالیاتی آب خواهیم ریخت. لیوان مالیاتی ما بصورت زیر خواهد بود:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید:

کارمند ما به میزان 3.000.000 تومان معاف از مالیات، 4.500.000 تومان آن در پله دوم و مشمول 10% مالیات و 3.000.000 تومان آن در پله سوم و مشمول 15% مالیات و مابقی آن به میزان 2.500.000 تومان مشمول 20% مالیات خواهد بود. لذا خواهیم داشت:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، مالیات حقوق کارمند ما برابر با 1.400.000 تومان خواهد بود.

مثال چهارم از لیوان مالیاتی و نحوه محاسبه مالیات حقوق

فرض کنید حقوق مشمول مالیات کارمندی 18.000.000 تومان در ماه است، به میزان 18.000.000 تومان داخل لیوان مالیاتی آب خواهیم ریخت. لیوان مالیاتی ما بصورت زیر خواهد بود:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید:

کارمند ما به میزان 3.000.000 تومان معاف از مالیات، 4.500.000 تومان آن در پله دوم و مشمول 10% مالیات ، 3.000.000 تومان آن در پله سوم و مشمول 15% مالیات، 4.500.000 تومان آن در پله چهارم و مشمول 20% مالیات و مابقی آن به میزان 3.000.000 تومان مشمول 25% مالیات خواهد بود. لذا خواهیم داشت:

آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها
آموزش محاسبه مالیات حقوق به زبان ما زمینی ها

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، مالیات حقوق کارمند ما برابر با 2.550.000 تومان خواهد بود.

در پایان امیدواریم آموزش محاسبه مالیات حقوق در حسابداری به گونه ارائه شده باشد که شما عزیزان با نحوه محاسبه مالیات حقوق و لیوان مالیاتی به خوبی آشنا شده باشید لذا در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید آن را برای ما در قسمت نظرات همین پست ارسال نمایید. موفق و پیروز باشید.