معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت

وبسایت آموزشی اکسل

گروه ابزار Clipboard در پاورپوینت
گروه ابزار Clipboard

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Clipboard :

از این گروه ابزار به منظور تهیه نسخه کپی و انتقال محتوا در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد و از چندین ابزار به شرح زیر تشکیل شده است:

 1. ابزار Cut :‌ از این ابزار به منظور انتقال محتوا در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. ابزار Copy :‌ از این ابزار به منظور تهیه نسخه کپی از محتوا در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Format Painter : از این ابزار به منظور انتقال فرمت در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 4. ابزار Paste : از این ابزار به منظور انتقال محتوای Cut , Copy شده در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ابزار Slides
گروه ابزار Slides

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Slides :

از این گروه ابزار به منظور ایجاد و تعیین چارچوب محتوای یک اسلاید در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد و از چندین ابزار به شرح زیر تشکیل شده است:

 1. ابزار New Slide :‌ از این ابزار به منظور ایجاد اسلاید جدید در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. ابزار Layout : از این ابزار به منظور تعیین چارچوب محتوای یک اسلاید در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Reset :به منظور ریستارت کردن تنظیمات مربوط به چارچوب محتوا در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 4. ابزار Section : از این ابزار به منظور ایجاد دسته بندی در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ابزار Font
گروه ابزار Font

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Font :

از این گروه ابزار به منظور تنظیم نوع فونت و سایز متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد که از چندین ابزار به شرح زیر تشکیل شده است:

 1. ابزار Font : از این ابزار به منظور تعیین نوع فونت متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. ابزار Font Size :‌ از این ابزار به منظور تعیین سایز متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Increase Font Size :‌ به منظور افزایش تدریجی سایز متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 4. ابزار Decrease Font Size :‌ به منظور کاهش تدریجی سایز متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 5. ابزار Bold : از این ابزار به منظور ایجاد ضخامت در متون یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 6. ابزار Italic :‌ از این ابزار به منظور نمایش متون بصورت مورب در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 7. ابزار Underline : از این ابزار به منظور ترسیم زیرخط در متون یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 8. ابزار Text Shadow :‌ از این ابزار به منظور ایجاد سایه در متون یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 9. ابزار Strike through : از این ابزار به منظور خط کشیدن روی متون یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 10. ابزار Character Spacing :‌ از این ابزار به منظور ایجاد فاصله بین کارکترها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 11. ابزار Change Case :به منظور تنظیم بزرگ و کوچک بودن حروف متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 12. ابزار Font Color : از این ابزار به منظور تعیین رنگ فونت در متون یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 13. ابزار Clear All Formatting : از این ابزار به منظور حذف تمامی فرمت ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ابزار Paragraph
گروه ابزار Paragraph

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Paragraph :

از این گروه ابزار به منظور تنظیم و ترازبندی پاراگراف ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد که از چندین ابزار به شرح زیر تشکیل شده است:

 1. ابزار Bullets : از این ابزار به منظور ایجاد لیست های نامرتب در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. ابزار Numbering : از این ابزار به منظور ایجاد لیست های مرتب در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Decrease List Level : به منظور کاهش فرورفتگی در لیست های یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 4. ابزار Increase List Level : به منظور افزایش فرورفتگی در لیست های یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
 5. ابزار Line Spacing : به منظور افزایش و یا کاهش فاصله بین خطوط پاراگراف مورد استفاده قرار میگیرد.
 6. ابزار های Alignment : به منظور تنظیم ترازبندی نوشته ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
  • Align Left
  • Center
  • Align Right
 7. ابزار Justify : از این ابزار به منظور تراز کردن خطوط یک پاراگراف در پاورپوینت مورداستفاده قرار میگیرد.
 8. ابزار Direction : از این ابزار به منظور تنظیم ساختار متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
  • Left – To – Right Text Direction
  • Right – To – Left Text Direction
 9. ابزار Add or Remove Columns :‌ از این ابزار به منظور تبدیل و تنظیم تعداد ستون های یک پاراگراف در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 10. ابزار Text Direction : از این ابزار به منظور تنظیم نحوه نمایش متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 11. ابزار Text Align : از این ابزار به منظور تنظیم ترازبندی متون در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 12. ابزار Convert Text SmartArt : از این ابزار به منظور تبدیل یک متن به یک شکل هنری مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ابزار Drawing
گروه ابزار Drawing

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Drawing :

از این گروه ابزار به منظور ترسیم اشکال و مرتب سازی آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد .

 1. ابزار Arrange : از این ابزار به منظور مرتب سازی آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
  • الویت بندی آیتم ها
  • دسته بندی آیتم ها
  • مرتب سازی آیتم ها
 2. ابزار Quick Styles : از این ابزار برای استایل دهی به آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Shape Fill : از این ابزار برای تنظیم یک رنگ برای آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 4. ابزار Shape OutLine : از این ابزار برای تنظیم رنگ خطوط بیرونی آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 5. ابزار Shape Effects : از این ابزار برای تنظیم چندین افکت برای آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
گروه ابزار Find
گروه ابزار Find

معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت – گروه ابزار Editing :

از این گروه به منظور جستجو و جایگزین یک عبارت در نرم افزار پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد و از چندین ابزار به شرح زیر تشکیل شده است.

 1. ابزار Find : از این ابزار به منظور جستجوی یک عبارت در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.
 2. ابزار Replace : از این ابزار به منظور جستجوی یک عبارت و تعیین جایگزین برای آن مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. ابزار Select : از این ابزار برای انتخاب آیتم ها در پاورپوینت مورد استفاده قرار میگیرد.

پیشنهاد : پیشنهاد ما به شما عزیزان تهیه مجموعه آموزشی “معرفی و کاربرد گروه ابزارهای تب Home در پاورپوینت” و یا استفاده از آرشیو آموزشی نرم افزار پاورپوینت است  ، همچنین درصورت وجود هرگونه سوال پیرامون این پست آموزشی میتوانید آن را در تالار گفتمان سایت مطرح نمایید تا در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی آن توسط تیم پشتیبانی سایت اقدام گردد .