کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016

کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016

وبسایت آموزشی اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان با یک مجموعه کوتاه دیگر با عنوان “کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 “ خدمت شما عزیزان و علاقه مندان به یادگیری سایت آموزشی excellearn هستیم .

همانطور که از عنوان این پست مشخص است ، موضوع بحث ما در این مجموعه آموزشی کوتاه کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار مایکروسافت ورد خواهد بود که از شما عزیزان دعوت میکنیم این مجموعه آموزشی را با ما همراه باشید .

قسمت اول کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • برای انتخاب یک کلمه تنها کافیه روی عبارت مدنظر دابل کلیک کنید.
 • برای انتخاب یک پاراگراف تنها کافیه روی پاراگراف مدنظر دوبار دابل کلیک کنید.
 • به منظور انتخاب یک خط تنها کافیه در حاشیه سمت چپ خط مدنظر کلیک کنید .
 • برای انتخاب یک جمله ابتدا کلید Ctrl را نگاه داشته و سپس روی یک کلمه از جمله مدنظر کلیک کنید.
 • به منظور انتخاب چندین کلمه می بایست کلید Shift را نگاه داشته و سپس با محدود کلمات را با کلیک موس مشخص کنید.

قسمت دوم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • جهت دسترسی به ابزار Copy با استفاده از کلیدمیانبر پرکاربرد Ctrl + C
 • جهت دسترسی به ابزار Cut با استفاده از کلیدمیانبر پرکاربرد Ctrl + X
 • جهت دسترسی به ابزار Paste با استفاده از کلیدمیانبر پرکاربرد Ctrl + V
 • جهت دسترسی به ابزار Hyperlink در نرم افزار Word توسط کلید میانبر Ctrl + K
 • جهت دسترسی به ابزار Find در نرم افزار Word توسط کلید میانبر Ctrl + F
 • جهت دسترسی به ابزار Replace در نرم افزار Word توسط کلید میانبر Ctrl + H
 • به منظور انتخاب تمام محتوای یک Document با استفاده از کلید میانبر Ctrl + A

قسمت سوم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • جهت حرکت بین کلمات یک Document از کلید میانبر Ctrl + Arrows استفاده میکنیم.
 • ابتدای یک Document توسط کلیدمیانبر Ctrl + Home
 • انتهای یک Document توسط کلیدمیانبر Ctrl + End
 • ابتدای خط فعال و انتخاب شده توسط کلید Home
 • انتهای خط فعال و انتخاب شده توسط کلید End
 • حذف یک کلمه توسط کلید میانبر Ctrl + Del امکان پذیر است .

قسمت چهارم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • جهت دسترسی سریع به ابزار Bold میتوان از کلید میانبر Ctrl + B استفاده نمود
 • جهت دسترسی به ابزار Underline میتوان از کلید میانبر Ctrl + U استفاده نمود
 • جهت دسترسی به ابزار italic میتوان از کلید میانبر Ctrl + I استفاده نمود
 • افزایش سایز متن توسط کلید ترکیبی Ctrl + Shift + >
 • کاهش سایز متن توسط کلید ترکیبی Ctrl + Shift + <
 • تهیه کپی از فرمت ها توسط کلید ترکیبی Ctrl + Shift + C
 • انتقال فرمت ها توسط کلید ترکیبی Ctrl + Shift + V

قسمت پنجم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • جهت ایجاد فایل Word جدید Ctrl + N
 • باز کردن فایل Word توسط کلیدمیانبر Ctrl + O
 • ذخیره کردن فایل توسط کلید میانبر Ctrl + S
 • تغییر محل ذخیره فایل توسط کلید F12
 • دسترسی به محیط پرینت توسط کلید میانبر Ctrl + P
 • بستن فایل Word توسط کلیدمیانبر Ctrl + W

قسمت ششم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • ترازبندی نوشته ها از سمت چپ توسط کلیدمیانبر Ctrl + L
 • ترازبندی نوشته ها از سمت راست توسط کلیدمیانبر Ctrl + R
 • ترازبندی نوشته ها از میانه توسط کلیدمیانبر Ctrl + E
 • ایجاد لیست های نامرتب توسط کلیدمیانبر Ctrl + Shift + L
 • ایجاد فرورفتگی توسط کلیدمیانبر Ctrl + M
 • حذف فرورفتگی ایجاد شده توسط کلیدمیانبر Ctrl + Shift + M
 • ایجاد فرورفتگی به جز خط اول توسط کلیدمیانبر Ctrl + T
 • حذف فرورفتگی به جز خط اول توسط کلیدمیانبر Ctrl + Shift + T

قسمت هفتم کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد نرم افزار Word2016 را باهم بررسی میکنیم :

 • جهت دسترسی سریع به ابزار استایل Ctrl + Shift + S
 • اعمال Heading1 توسط کلیدمیانبر Alt + Ctrl + 1
 • اعمال Heading2 توسط کلیدمیانبر Alt + Ctrl + 2
 • اعمال Heading3 توسط کلیدمیانبر Alt + Ctrl + 3
 • ایجاد فاصله بین خطوط پاراگراف به میزان 1 Point توسط کلیدمیانبر Ctrl + 1
 • ایجاد فاصله بین خطوط پاراگراف به میزان 2 Point توسط کلیدمیانبر Ctrl + 2
 • ایجاد فاصله بین خطوط پاراگراف به میزان 1.5 Point توسط کلیدمیانبر Ctrl + 5
 • دسترسی سریع به ابزار جستجو توسط کلیدمیانبر Alt + Q
 • عمل Undo توسط کلیدمیانبر Ctrl + Z
 • عمل Redo توسط کلیدمیانبر Ctrl + Y

درصورت رضایت از این مجموعه آموزشی میتوانید در تولید بهتر مطالب آموزشی ما را حمایت کنید.
“(جهت حمایت کلیک کنید)”

پیشنهاد گروه آموزشی اکسل : پیشنهاد گروه آموزشی ما به شما عزیزان مشاهده مجموعه رایگان و مقدماتی نرم افزار مایکروسافت Word است .

در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد پیرامون مجموعه آموزشی کلیدهای میانبر ساده اما پرکاربرد Word2016 میتوانید آن را در قسمت نظرات و در صورت وجود هرگونه سوال میتوانید آن را در تالار گفتمان سایت مطرح تا در اسرع وقت توسط تیم پشتیبانی اکسل لرن نسبت به پاسخگویی آن اقدام گردد .