تاکتیک استفاده از تابع LOOKUP در اکسل

تاکتیک استفاده از تابع LOOKUP در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

تاکتیک استفاده از تابع LOOKUP در اکسل

به نام خداوند بخشنده و مهربان، در این مقاله آموزشی قصد داریم پیرامون کاربرد تابع LOOKUP در اکسل اطلاعات مفیدی را خدمت شما عزیزان و علاقه مندان به یادگیری نرم افزار اکسل تحت عنوان “تاکتیک استفاده از تابع LOOKUP در اکسل” عرض کنیم. خواهشمندیم ما را همانند همیشه با نظرات خوب خود حمایت کنید. با تشکر از همراهی شما

تابع LOOKUP در اکسل

تابع LOOKUP در اکسل یک مقدار را در یک محدوده جستجو و سلول نظیر آن را از ستون دیگر استخراج می کند. ساختار این تابع بصورت زیر است:

در ساختار فوق، آرگومان value مقدار قابل جستجو در lookup_range خواهد بود که سلول نظیر آن از محدوده آرگومان result_range استخراج خواهد شد.

به منظور درک بهتر به مثالی که در ادامه آورده شده است دقت کنید:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

قصد داریم با جستجوی کدسفارش در جدول فوق، نام محصول ثبت شده برای آن کدسفارش را توسط تابع LOOKUP استخراج کنیم. بدین منظور همانند تصویر زیر اقدام به درج تابع LOOKUP خواهیم نمود:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

در قدم اول می بایست مقدار قابل جستجو را در آرگومان اول تابع LOOKUP یعنی lookup_value درج نماییم. از آنجایی که هدف جستجوی کدسفارش و یا به عبارتی Order ID است، به سلول G3 که حاوی کدسفارش است همانند تصویر زیر اشاره خواهیم نمود:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

در ادامه می بایست محدوده ای که قرار است کدسفارش Order ID در آن جستجو شود را تعیین کنیم. ستون A ستون کدهای سفارش ما خواهد بود:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

در پایان نیز ستونی که قرار است سلول نظیر نتیجه جستجو درآن استخراج شود را تعیین کنیم:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

در پایان با زدن Enter خروجی شما بصورت زیر خواهد بود:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، با جستجوی کدسفارش 101 در ستون A، سلول نظیر آن را در ستون B یعنی عبارت Apple توسط تابع جستجوگر LOOKUP استخراج شد. البته که این مقدار جستجو قابل تغییر است ولی فرآیند استخراج تغییری نخواهد کرد. به عبارتی جستجو در ستون A و استخراج از ستون B اتفاق خواهد افتاد.

همچنین ورود آرگومان های دوم و سوم بصورت زیر نیز امکان پذیر می باشد:

تابع LOOKUP در اکسل
تابع LOOKUP در اکسل

نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل

تابع LOOKUP جستجو را به فرض مرتب بودن صعودی داده ها انجام می دهد. به منظور درک بهتر به مثالی که در ادامه آورده شده است دقت کنید:

نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل
نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل

همانطور که در تصویر فوق قابل مشاهده است، با وجود نمره 70، خروجی تابع LOOKUP اشتباه خواهد بود! علت این استخراج اشتباه چه چیزی می تواند باشد؟ همانطور که در ابتدای مبحث مورد اشاره قرار گرفت، مبنای جستجوی تابع LOOKUP ترتیب صعودی این محتوا است. حال به داده های مرتب شده جدول فوق دقت کنید:

نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل
نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل

نکته ی بعدی که حائز اهمیت می باشد این است که در صورت نبود مقدار مورد جستجو در محدوده تعیین شده، تابع مذکور اقدام به استخراج کوچکترین مقدار نزدیک به مقدارجستجو می کند.

به عنوان مثال با جستجوی نمره 83 در محدوده نمرات، از آنجایی که این مقدار در محدوده تعریف شده وجود ندارد. تابع LOOKUP اقدام به استخراج کوچکترین عدد نزدیک به مقدار جستجو می کند:

نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل
نکات مهم تابع LOOKUP در اکسل

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، نزدیک ترین مقدار کوچکتر از نمره 83، نمره 80 و Grade B می باشد  که توسط تابع مذکور در اکسل استخراج شد.

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

همانطور که مستحضر هستید، با استفاده از تابع VLOOKUP قادر به استخراج اولین مقدار در فرآیند جستجو خواهیم بود. درحالیکه گاها نیاز به استخراج آخرین مقدار موجود در فرآیند جستجو را خواهیم داشت.

به منظور درک بهتر به جدولی که در ادامه آورده شده است دقت کنید:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

قصد داریم آخرین مقدار فروش محصول سیب(Apple) را جستجو نماییم. بدین منظور همانند تصویر زیر اقدام به درج فرمول زیر توسط تابع LOOKUP خواهیم نمود:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، آخرین مقدار فروش محصول سیب(Apple) بدرستی توسط تابع LOOKUP در اکسل استخراج شد. حال با مشاهده فرمول فوق در ذهن شما قطعا سوالاتی شکل می گیرد که کاملا طبیعی است. بدین منظور اجازه دهید گام به گام به تشریح فرمول فوق بپردازیم.

به بخش اول فرمول فوق توجه کنید:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

در بخش اول ما ابتدا مقدار داخل سلول E4 را در یکایک سلول های B3 تا B11 به صورت آرایه ای جستجو نمودیم. که نتیجه آن را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

با توجه به تصویر فوق، سلول های B5 و B9 به ترتیب دارای محتوای داخل سلول E4 (عبارت Banana) می باشند. از آنجایی که در اکسل پاسخ منطقی TRUE برابر با عدد 1 و پاسخ منطقی FALSE برابر با 0 درنظر گرفته می شود، لذا تبدیل عبارات TRUE و FALSE به مقادیر قابل جستجو هدف ما خواهد بود که با تقسیم 1 بر مقادیر آن تحقق خواهد یافت:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

خروجی این تقسیم بصورت زیر خواهد بود:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

قطعا 1 تقسیم بر TRUE که برابر با 1 است، برابر با 1 خواهد بود و برای موارد FALSE که 0 درنظر گرفته می شوند خطای #DIV/0! را خواهیم داشت که بیانگیر بی نهایت است.

حال به عدد 2 داخل فرمول دقت کنید:

پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP
پیدا کردن آخرین مقدار توسط تابع LOOKUP

ما داخل جستجو چه خروجی هایی داشتیم؟ قطعا اعداد 1 و یک سری خطا از جنس #DIV/0! ! خب عدد 2 در این جستجو وجود ندارد! لذا با توجه به نکته ای که در مبحث قبل مطرح شد، تابع LOOKUP در صورت نبود مقدار قابل جستجو سعی می کند نزدیکترین مقدار کوچکتر از خود را بر گرداند. از این رو اقدام به برگرداندن دومین 1 موجود در جستجو می کند که برابر با سلول B9 است. در پایان نیز سلول نظیر این سلول برابر با مقدار 42 خواهد بود که به عنوان نتیجه نهایی این فرآیند نمایش داده می شود.

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

همانطور که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت، پاسخ منطقی TRUE برابر با عدد 1 و پاسخ منطقی FALSE برابر با عدد 0 در اکسل خواهد بود. حال قصد داریم این رابطه را برای شما با چند روش مختلف اثبات کنیم.

به آزمون منطقی که در ادامه آورده شده است دقت کنید:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می کنید، با توجه به برقرار بودن آزمون (10 بزرگتر از 5)، خروجی آزمون برابر با پاسخ منطقی TRUE خواهد بود. حال با ضرب این نتیجه در عدد 1، شاهد تبدیل TRUE به عدد 1 در اکسل خواهید بود:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

آزمون را به یک آزمون غیرمنطقی(FALSE) تغییر خواهیم داد، نتیجه را مشاهده کنید:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

همانطور که در تصاویر فوق مشاهده نمودید، نتیجه یک آزمون TRUE برابر با 1 و آزمون FALSE برابر با 0 بود.

روش زیر نیز روشی دیگر برای اثبات این ادعا خواهد بود:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

آزمون برقرار دیگری را با روش فوق بررسی خواهیم کرد:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

روش دیگری نیز برای اثبات این ادعا:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

و عدد 0 نیز برابر با FALSE خواهد بود:

اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل
اثبات رابطه TRUE و FALSE با 0 و 1 در اکسل

در پایان امیدواریم مقاله آموزشی مورد تایید و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. مثال هایی که در این مقاله آموزشی مورد استفاده قرار گرفت از سایت های yacostasolutions.com و techonthenet.com  الگو گرفته شده است.

پیشنهاد ما به شما