توابع Address وINDIRECT در اکسل

توابع Address وINDIRECT در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

کاربرد توابع Address وINDIRECT در اکسل

آموزش تابع Address در اکسل

تابع Address جزو توابعی محسوب میشود که با استفاده از آن میتوان به آدرس یک سلول در محیط اکسل دست یافت البته این دست یافتن نیاز به شماره ردیف و شماره ستون سلول مدنظر دارد که مشخص کردن این موارد جزو مولفه های الزامی این تابع به شمار میروند .

بررسی مولفه های تابع Address :

[Address (row_num, col_num, [abs_num], [a1], [sheet]) = [Result

  • عبارت row_num : به شماره ردیف سلول مشخص اشاره دارد .( الزامی است )
  • عبارت col_num : به شماره ستون سلول مشخص اشاره دارد . ( الزامی است )
  • عبارت abs_num : به مطلق و نسبی بودن سلول مشخص اشاره دارد . (الزامی است)
  • عبارت a1 : به استایل سلول مشخص اشاره دارد . ( الزامی است)
  • عبارت sheet : به نام شیت سلول مشخص اشاره دارد .( الزامی است )

آموزش تابع INDIRECT در اکسل

تابع INDIRECT به صورت غیرمستقیم مقدار یک سلول را برمیگرداند به عنوان مثال اگر داخل یک سلول عبارت B4 را درج و سپس با استفاده از تابع INDIRECT به این سلول اشاره کنید ، بدون شک خروجی این تابع برابر با مقدار داخل سلول B4 است. بطور کلی تابع INDIRECT مقداری که دریافت میکند را به عنوان یک آدرس سلول در نظر میگیرد. فراموش نکنید که این تابع به تنهایی کاربرد زیادی ندارد ولی اگر با سایر توابع از قبیل تابع Address ترکیب شود میتواند کارایی چندین برابری داشته باشد .

بررسی مولفه های تابع INDIRECT :

[INDIRECT (ref_text, [a1])= [Result

  • عبارت ref_text : به سلول رفرنس اشاره دارد . ( الزامی است )
  • عبارت a1 : به استایل سلول رفرنس اشاره دارد . ( الزامی است )

برای درک بیشتر ترکیب دو تابع INDIRECT و Address میتوانید از کلیپ زیر استفاده نمایید و همچنین جهت آشنایی بیشتر با توابع اکسل میتوانید به آموزش های این قسمت رجوع کنید . شایان ذکر است که آموزش تصویری توابع Address وINDIRECT در اکسل توسط سید مسعود حسینی تهیه و رکورد شده است و لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهاداتتان را در قسمت نظرات همین پست ارسال نمایید .