در این مقاله از سایت با تابع round در اکسل آشنا خواهید شد

آموزش تابع round در اکسل

آموزش تابع round در اکسل

تابع round در اکسل وظیفه گرد کردن اعداد را برعهده دارد. فرض کنید در سلول A1 عدد 2.57832 درج شده است. قصد دارید آن را تا دو رقم اعشار گرد کنید، کافی است از فرمول ROUND(A1,2) استفاده نمایید. نتیجه این گرد کردن برابر با عدد 2.58 خواهد بود.

ساختار تابع round در اکسل برابر است با:

آرگومان number: عددی که می‌خواهید آن را گرد کنید.

  • آرگومان num_ditigs: تعداد عددی که می‌خواهید آرگومان number را نسبت به آنها گرد کنید.

در استفاده از تابع round به چند نکته توجه داشته باشید:

  • در گرد کردن اعداد کوچکتر از 5 رو به پایین و اعداد بزرگتر(مساوی) 5، رو به بالا گرد می‌شوند.
  • اگر آرگومان num_digits عددی بزرگتر از 0 باشد، مقدار number با توجه به تعداد اعشار گرد می‌شود.
  • اگر آرگومان num_digits برابر با عدد 0 باشد، مقدار number به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌شود.
  • اگر آرگومان num_digits عددی کمتر از 0 باشد، مقدار number با توجه به اعداد قبل اعشار گرد می‌شود.

منطق گرد اعداد کردن در اکسل

منطق گرد کردن اعداد در اکسل با توجه به عدد 5 تعیین می‌گردد. در صورتی که اعشار بزرگتر(مساوی) عدد 5 باشد، یک واحد به عدد ماقبل خود اضافه و در غیراینصورت، بدون تغییر در اعداد حذف می‌شود.

به عنوان مثال، حاصل گردن کردن عدد 2.5478 تا دو رقم اعشار، برابر است با عدد 2.55:

مثال شماره 1 در خصوص نحوه گرد کردن اعداد در اکسل
منطق گرد اعداد کردن در اکسل

توضیحات: از آنجایی که گرد کردن عدد 2.5478 تا دو رقم اعشار صورت می‌گیرد. عدد 7 به عنوان اعشار سوم  بزرگتر از عدد 5 می‌باشد لذا پس از حذف، یک واحد به عدد ماقبل خود یعنی 4 اضافه می‌کند:

اعداد بزرگتر از 5 رو به بالا و اعداد کمتر از 5 تغییری ایجاد نمی‌کنند
منطق گرد کردن تابع ROUND در اکسل

حال با فرض اینکه اعشار سوم عددی کوچکتر از عدد 5 باشد، مشاهده خواهید نمود که تغییری در اعشار عدد ایجاد نخواهد شد:

اعداد کمتر از 5، تغییری در اعشار ایجاد نمی‌کنند.

این منطق دقیقا در Number Format به هنگام کم کردن تعداد اعشار رعایت می‌شود:

تصویری از قسمت Number Format اکسل
Number Format

چندین مثال از گرد کردن اعداد اعشاری در اکسل

در این بخش برای شما چندین مثال از گرد کردن اعداد درحالات مختلف آماده نمودیم که به یادگیری بهتر شما علاقه‌مندان کمک بسزایی می‌کند.

ارائه مثال های مختلف در خصوص گرد کردن اعداد در اکسل
چندین مثال از گرد کردن اعداد در اکسل

در پایان امیدواریم آموزش تابع round در اکسل مورد استفاده شما علاقه‌مندان به یادگیری اکسل قرار گرفته باشد. در صورت وجود هرگونه سوال، انتقاد و پیشنهاد می‌توانید آن را در قسمت نظرات ارسال نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی سوال شما هموطنان عزیز باشیم.