آموزش توابع UPPER و LOWER در اکسل

آموزش توابع UPPER و LOWER در اکسل

توابع UPPER و LOWER هر دو جزو توابع متنی در اکسل محسوب می‌شوند که کاربرد هریک از آنها در تبدیل حروف نوشته به حروف بزرگ و یا تبدیل آن به حروف کوچک می‌باشد که در ادامه بطور مفصل به توضیح و تفاوت هریک در اکسل خواهیم پرداخت.

آموزش تابع UPPER در اکسل

از تابع UPPER در اکسل به منظور تبدیل حروف کوچک یک متن انگلیسی به حروف بزرگ انگلیسی استفاده می‌گردد. شما براحتی می‌توانید با استفاده از تابع UPPER تمام و یا بخشی از نوشته‌های خود را به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل کنید.

ساختار(Syntax) تابع UPPER بصورت زیر است:

در ساختار فوق آرگومان text بیانگر نوشته شما به عنوان ورودی تابع UPPER جهت تبدیل به حروف بزرگ می‌باشد.

به مثال‌های زیر و نتایج هریک دقت کنید:

=UPPER(“hello world”)

Result: HELLO WORLD

=UPPER(“123”)

Result: 123

=UPPER(“EXCEL”)

Result: EXCEL

=UUPER(“MiCRosFT”)

Result: MICROSOFT

نکته: درنظر داشته باشید که تابع UPPER در نوشته‌های انگلیسی (غیرفارسی) کاربرد دارد.

آموزش تابع LOWER در اکسل

از تابع LOWER در اکسل به منظور تبدیل حروف کوچک یک متن انگلیسی به حروف کوچک انگلیسی استفاده می‌گردد. شما براحتی می‌توانید با استفاده از تابع LOWER تمام و یا بخشی از نوشته‌های خود را به حروف کوچک انگلیسی تبدیل کنید.

ساختار(Syntax) تابع LOWER بصورت زیر است:

=LOWER(text)

در ساختار فوق آرگومان text بیانگر نوشته شما به عنوان ورودی تابع UPPER جهت تبدیل به حروف بزرگ می‌باشد.

به مثال‌های زیر و نتایج هریک دقت کنید:

=LOWER(“hello world”)

Result: hello world

=LOWER(“123”)

Result: 123

=LOWER(“EXCEL”)

Result: excel

=LOWER(“MiCRosFT”)

Result: microsoft

نکته: درنظر داشته باشید که تابع LOWER در نوشته‌های انگلیسی (غیرفارسی) کاربرد دارد.

تفاوت توابع UPPER و LOWER در چیست؟

همانطور که در ابتدای این مقاله آموزشی مورد اشاره قرار گرفت، توابع UPPER و LOWER جزو توابع متنی هستند که به ترتیب برای تبدیل حروف کوچک به بزرگ و حروف بزرگ به کوچک در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تفاوت اصلی این دو تابع در نوع تبدیل هریک است. تابع UPPER تمام حروف را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند، درحالیکه تابع LOWER تمام حروف را به حروف کوچک تبدیل می‌کند. بنابراین دو تابع در تبدیل حروف به بزرگ و یا کوچک در اکسل کاربرد دارند.

در پایان امیدواریم مقاله آموزش توابع UPPER و LOWER در اکسل مورد رضایت شما علاقه‌مندان به یادگیری قرار گرفته باشد.

پیشنهاد ما به شما