آموزش تابع RANDARRAY

تابع RANDARRAY در اکسل 2021

تابع RANDARRAY در اکسل 2021

تابع RANDARRAY در اکسل 2021، آرایه‌ تصادفی ایجاد می‌‎کند. بدین منظور  با تعیین تعداد سطر و ستون و حداقل و حداکثر مقادیر، آرایه تصادفی خود را ایجاد نمایید.

ساختار(Syntax) تابع RANDARRAY بصورت زیر است:

 • [اختیاری] آرگومان rows برابر با تعداد سطر آرایه است.
 • [اختیاری] آرگومان columns برابر با تعداد ستون آرایه است.
 • [اختیاری] آرگومان min کمترین مقدار آرایه است.
 • [اختیاری] آرگومان max بیشترین مقدار آرایه است.
 • [اختیاری] آرگومان integer از دو مقدار TRUE و FALSE پشتیبانی می‌کند.
  • مقدار FALSE (پیشفرض) بیانگر وجود اعداد اعشاری در آرایه تصادفی است.
  • مقدار TRUE بیانگر وجود اعداد صحیح (بدون اعشار) تنها در آرایه تصادفی است.

مثال شماره 1 – کار با تابع RANDARRAY

در صورت عدم تعیین آرگومان‌های حداقل و حداکثر ( max و min ) در تابع RANDARRAY، آرایه‌ای تصادفی بین اعداد 0 و 1 خواهیم داشت:

بدون تعیین حداقل و حداکثر، خروجی تابع RANDARRAY عددی بین 0 و 1 است.
کار با تابع RANDARRAY

مثال شماره 2 – آرگومان‌های اختیاری rows و columns

همانطور که در ابتدای سرفصل مورد اشاره قرار گرفت، آرگومان‌های اختیاری rows و columns تعداد سطر و ستون آرایه تصادفی را تعیین می‌کند.

آرایه‌ای تصادفی با 5 سطر و 1 ستون(اعدادی تصادفی بین 0 و 1):

آرایه‌ای تصادفی با 5سطر و 1ستون
تعیین تعداد سطر و ستون

آرایه‌ای تصادفی با 5 سطر و 3 ستون(اعدادی تصادفی بین 0 و 1):

آرایه‌ای تصادفی با 5سطر و 3 ستون
تعیین تعداد سطر و ستون

مثال شماره 3– تعیین حداقل و حداکثر اعداد

آرگومان‌های اختیاری max و min، حداقل و حداکثر اعداد این آرایه‌ تصادفی را تعیین خواهند نمود. به عبارتی، آرایه تصادفی عددی بین بازه max و min خواهد بود.

به عنوان مثال آرایه‌ای تصادفی بین بازه 1 تا 1000:

آرایه‌ای تصادفی بین 1 و 1000
تعیین حداقل و حداکثر در تابع RANDARRAY

مثال شماره 4– آرایه‌ای تصادفی از اعداد صحیح

در صورتی که آرگومان اختیاری integer برابر با مقدار True باشد، اعداد آرایه تصادفی در تابع RANDARRAY متشکل از اعداد صحیح(بدون اعشار) خواهد بود.

ایجاد آرایه‌ای با اعداد صحیح(بدون اعشار)
آرایه‌ای تصادفی با اعداد صحیح

تفاوت توابع RAND و RANDARRAY

تفاوت توابع RAND و RANDARRAY در نحوه ایجاد اعداد تصادفی است. تابع RAND با ایجاد یک عدد تصادفی و تابع RANDARRAY با ایجاد یک آرایه تصادفی  همراه است. به عبارتی تابع RANDARRAY با توجه به تعداد سطر و ستون تعیین شده قابل گسترش است. درحالیکه تابع RAND در صورت تعمیم، در سلول‌ها کپی می‌شود.

نکات تابع RANDARRAY در اکسل

 • اگر آرگومان سطر و یا ستون را تعیین نکنید،RANDARRAY یک مقدار بین اعداد 0 و 1 را برمی‌گرداند.
 • اگر آرگومان حداقل و حداکثر را تعیین نکنید، RANDARRAY یک مقدار بین اعداد 0 و 1 را برمی‌گرداند.
 • در صورتی که مقدار آرگومان حداقل(min) عددی بزرگتر(max) از عدد حداکثر باشد، تابع RANDARRAY خطای #VALUE! را برمی‌گرداند.
 • با فشردن کلید Shift + F9 می‌توانید نتایج آرایه‌ی ایجاد شده را بصورت تصادفی تغییر دهید.

در پایان امیدوارم مقاله آموزشی تابع RANDARRAY در اکسل 2021 مورد رضایت شما علاقه‌مندان به یادگیری اکسل قرار گرفته باشد.

پیشنهاد من به شما