در این مقاله آموزشی به آموزش تابع sumif در اکسل خواهیم پرداخت

آموزش تصویری تابع sumif در اکسل

در این مقاله آموزشی کوتاه، به توضیح تابع sumif در اکسل خواهیم پرداخت. تابع sumif در اکسل از دو تابع sum و if تشکیل شده است.این تابع همانند تابع sum، وظیفه جمع زدن اعداد و ارقام را برعهده دارد. با این تفاوت که تابع sumif این کار را با درنظر گرفتن یک معیار (if) در اکسل انجام می‌دهد. به عنوان مثال، جمع اعداد یک محدوده با این معیار که بزرگتر از عدد 10 باشند.

در ادامه به تشریح تابع sumif در اکسل خواهیم پرداخت:

  • آرگومان range: محدوده جستجو.
  • آرگومان criteria: معیار جستجو.
  • آرگومان [sum_range]: محدوده اعدادی که بطور بالقوه با یکدیگر جمع خواهند شد.

توجه داشته باشید در ساختار(syntax) فوق، دو آرگومان range و criteria اجباری و آرگومان [sum_range] اختیاری است.

مثال از تابع sumif در اکسل

جدولی از فروش روزانه چندین محصول را در اختیار داریم:

جدول فروش روزانه محصولات الکترونیکی در اکسل

قصد داریم تعداد کل فروش محصول لپ تاپ را  محاسبه کنیم. از این رو با درج تابع sumif محدوده A1:A10 را به عنوان محدوده جستجو، درج خواهیم نمود:

محدوده A1:A10 به عنوان ورودی آرگومان range تعیین می گردد

سپس معیار جستجو (محصول لپ تاپ) را فی مابین ” “لحاظ خواهیم نمود:

تعریف "لپ تاپ" به عنوان معیار جستجو

در پایان محدوده تعداد فروش(C1:C10) را به عنوان محدوده محاسبات(جمع)، تعیین خواهیم نمود:

تعیین محدوده محاسبات در تابع sumif اکسل

با فشردن کلید Enter از صفحه‌کلید، جمع فروش محصول لپ تاپ برابر است با 21 عدد:

مثال از تابع sumif در اکسل

در ادامه بهتر است مقدار آرگومان criteria در تابع sumif اکسل را از یک سلول فراخوانی کنیم تا دیگر نیاز به نوشتن معیار جستجو  فی ما بین ” ” وجود نداشته باشد:

استفاده از محتوای سلول E3 برای تعریف معیار(شرط)

به عنوان مثال، جمع فروش محصول کیبورد (معیار جستجو در سلول E3 درج گردیده است):

مثال از جمع فروش محصول کیبورد

اکنون تا به این بخش از مقاله معیارهای برابر، همچون”برابر با لپ تاپ” و “برابر با کیبورد” مورد بحث قرار گرفتند. در ادامه به تشریح عملگرهای منطقی در اکسل و کاربرد آن در تابع sumif خواهیم پرداخت.

کاربرد عملگرهای منطقی در تابع sumif اکسل

عملگرهای منطقی در اکسل، به شرح زیر است:

  • برابر (=)
  • نابرابر (<>)
  • بزرگتر (>)
  • بزرگتر مساوی (>=)
  • کوچکتر (<)
  • کوچکتر مساوی (<=)

با استفاده از عملگر منطقی نابرابر (<>)، قادر به محاسبه جمع فروش تمام محصولات به جز کیبورد خواهیم بود:

استفاده از عملگرد نابرابر در محاسبات تابع sumif

و یا پرتفوی یک سهامدار را تصور کنید، تعداد سهام‌هایی که قیمت هر سهم آن بیشتر از 50 تومان ارزش دارد برابر است با 3089 عدد:

استفاده از عملگر بزرگتر مساوی در محاسبات

البته استفاده از عملگرهای منطقی در تابع sumif بصورت زیر نیز صحیح است:

استفاده از سلول های صفحه گسترده به عنوان جایگزین معیار جستجو

نکته: در صورتی که آرگومان [sum_range] تعیین نگردد، آرگومان range به عنوان محدوده محاسباتی لحاظ خواهد شد:

در صورت رها کردن آرگومان sum_range، آرگومان range مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید مجموع تعداد فروش‌های بزرگتر از 10 عدد، برابر است با 37 عدد.

در مقاله آموزش تصویری تابع sumif در اکسل سعی را بر این نهادیم تا با چندین مثال، شما عزیزان را با کاربرد این تابع کلیدی در اکسل آشنا نماییم. لذا در صورت وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می‌توانید آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد ما به شما