آموزش توابع مهم و کاربردی اکسل

آموزش توابع مهم و کاربردی اکسل

آموزش توابع مهم و کاربردی اکسل

همانطور که میدانید اکسل از توابع زیادی تشکیل شده است که هرکدام ویژگی و محاسبات مختص به خود را دارد درحالی که شناختن توابع مهم و کاربردی اکسل از بین این تعداد توابع کاره نسبتا دشوار و نیاز به تجربه کافی دارد. ما در این مجموعه سعی کرده ایم توابع مهم و کاربردی اکسل را بصورت کاملا تصویری در اختیار شما قرار دهیم.

توابعی که شما در این مجموعه خواهید آموخت :

 • آموزش توابع Trim , AND , Match در اکسل
 • آموزش توابع Find , Mid در اکسل
 • آموزش توابع Large , Small در اکسل
 • آموزش توابع Average , Mode , Median در اکسل
 • آموزش توابع Vlookup , Hlookup در اکسل
 • آموزش توابع INDEX در اکسل
 • آموزش توابع Sumif , Countif در اکسل
 • آموزش توابع CONCATENATE در اکسل
 • آموزش توابع Count,CountA,CountBlank در اکسل
 • آموزش توابع SUMPRODUCT در اکسل
 • آموزش توابع Sum , Offset در اکسل
 • آموزش توابع Left , Right , LEN در اکسل
 • آموزش توابع Choose , Sum در اکسل
 • آموزش توابع Dcount , DcountA در اکسل
 • آموزش توابع ABS , MIN , MAX در اکسل
 • آموزش توابع Proper , Rept در اکسل
 • آموزش توابع RANDBETWEEN در اکسل
 • آموزش توابع Char , Code در اکسل

درصورت رضایت از این مجموعه آموزشی میتوانید در تولید بهتر مطالب آموزشی ما را حمایت کنید.
“(جهت حمایت کلیک کنید)”

پیشنهاد : سایر آموزشهای مرتبط با آموزش توابع مهم و کاربردی اکسل را میتوانید از قسمت آموزشهای اکسل وبسایت آموزشی اکسل لرن دنبال کنید ، همچنین میتوانید از آموزش اکسل کاربردی  استفاده نمایید.

جهت دسترسی به فصل دوم آموزش توابع پرکاربرد در اکسل میتوانید اینجا کلیک نمایید ، همچنین در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد میتوانید آن را در قسمت نظرات همین پست مطرح نمایید.